کربوکسی تراپی در فیشیال چیست؟

کربوکسی تراپی یک روش درمانی است که در آن گاز دی اکسید کربن به زیر پوست تزریق می‌شود. این روش برای کاهش سلولیت، ترک‌های پوستی،

ماندگاری کربوکسی تراپی چقدره؟

کربوکسی تراپی یکی از جدیدترین درمان های پزشکی زیبایی است. با استفاده از آن می‌توانیم جنبه‌های مختلف مانند گردش خون و تجمع چربی را بهبود